Help

Voor meer informatie over het bestelproces op deze site: kijk op Over deze site

Veelgestelde vragen

Krijg ik een ISBN?
Hoe hoog zijn de royalty’s?
Hoe kom ik met mijn boek in de publiciteit?
Heb ik invloed op de vormgeving?
Kan ik foto’s en illustratiemateriaal van andere bronnen laten opnemen?
In welk formaat moet ik foto’s en illustraties aanleveren?
Hoe zit het met de beoordeling van mijn manuscript?
Wie heeft het auteursrecht van mijn boek?
Een week na verschijning ontdek ik een grote fout in het boek. Wat doe ik dan?
Voor mijn boek ken ik honderden aspirant-kopers. Is het niet beter om dan direct vijfhonderd exemplaren te vervaardigen?
Hoe maakt GigaBoek reclame voor zichzelf?

Krijg ik een ISBN?
Ja, uw boek krijgt een ISBN, tenzij u dat niet wilt. GigaBoek regelt standaard automatisch een ISBN, zodat belangstellenden uw boek ook via de boekhandel kunnen aanvragen. Bedenk wel dat boekhandels hoge kortingen bedingen, waardoor uw royalty’s een stuk lager uitvallen.

Hoe hoog zijn de royalty’s?
Standaard bij GigaBoek bedraagt de royalty 20 procent van de netto-opbrengst*. Dit is uitzonderlijk hoog. Traditionele uitgeverijen betalen nooit meer dan 7,5 procent, zeker niet bij beginnende auteurs. Bij inkoop van uw eigen boek (met een minimum van tien boeken per order) ontvangt u een korting van minimaal 20 procent. Bij grotere afname loopt de korting stevig op. * De netto-opbrengst is de winkelprijs minus de verleende (boekhandels)korting en evt. logistieke kosten, samen afgerond 50 procent.

Hoe kom ik met mijn boek in de publiciteit?
Afhankelijk van het pakket dat u kiest, stelt GigaBoek samen met u een promotieplan op, dat onder meer kan voorzien in persberichten, presentie-exemplaren en/of speciale acties. Eerst en vooral komen u en uw uitgave in de online boekwinkel, waar iedereen alles vindt over nieuwe uitgaven, auteurs en bestelmogelijkheden.
Omdat we veel vragen krijgen over publiciteit hebben we een aparte pagina opgesteld met tips voor publiciteit.

Heb ik invloed op de vormgeving?
Dat hangt van het pakket af. Het Basis-pakket voorziet in een standaard ontwerp en lettertype, al kunt u wel met een schetsje uw voorkeur of ideeën aangeven. Het kant en klaar aanleveren van de omslag is een mogelijkheid, mits uw ontwerp voldoet aan een aantal voorwaarden. In dit geval kunt u het beste van te voren even contact opnemen met een van ons. Standaard ontwerpen wij de cover op basis van een door u aangeleverde (digitale) foto of afbeelding.

Kan ik foto’s en illustratiemateriaal van andere bronnen laten opnemen?
Dat kan indien u zeker weet dat u gerechtigd bent het materiaal te gebruiken, met andere woorden, dat er geen auteursrechten op rusten. In het algemeen raden wij het gebruik van plaatjes van anderen af, tenzij u schriftelijk toestemming hebt verkregen. In ieder geval dient u contractueel te verklaren dat er geen claims van anderen bestaan op de teksten en illustraties die u aanlevert.

In welk formaat moet ik foto’s en illustraties aanleveren?
Foto’s en illustraties levert u bij voorkeur aan als JPEG of TIFF-bestanden op cd-rom of USB-sticks. De foto’s moeten in hoge resolutie opgeslagen zijn, minimaal 300 dpi. Bij een lagere resolutie kan de afdrukkwaliteit teruglopen.

Hoe zit het met de beoordeling van mijn manuscript?
De redactie van GigaBoek gaat ervan uit dat u zelf het beste kunt beoordelen of uw werk voor publicatie in aanmerking komt. Wel controleren wij globaal of de inhoud van het boek niet in strijd is met de goede zeden of met de wet. Ook zullen wij niet aarzelen uw manuscript ter heroverweging te retourneren als het naar onze mening taalkundig onder de maat is. GigaBoek behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen een manuscript af te wijzen. U krijgt in dat geval het volledige bedrag teruggestort.

Wie heeft het auteursrecht van mijn boek?
Het auteursrecht ligt te allen tijde bij de auteur. GigaBoek heeft het recht informatie over auteur en boek te gebruiken in het kader van promotie en werving. Het contract heeft een standaard looptijd van een jaar en geldt voor die bewuste titel. U bent vrij om andere titels bij andere uitgeverijen onder te brengen.

Een week na verschijning ontdek ik een grote fout in het boek. Wat doe ik dan?
In pakket Speciaal kunt u zonder extra kosten 25 wijzigingen doorgeven. Daarna wordt het boek als een nieuw manuscript behandeld en bent u minimaal het Basispakket verschuldigd à € 395. Pakket Extra gaat tot eenmaal vijf gratis wijzigingen en binnen het Basispakket kost het u € 15 per te wijzigen pagina met een minimum van vijf pagina’s per keer.

Voor mijn boek ken ik honderden aspirant-kopers. Is het niet beter om dan direct vijfhonderd exemplaren te vervaardigen?
Onder bepaalde voorwaarden kan GigaBoek een combinatie van printing-on-demand en traditioneel drukken aangaan. Hoe meer afnemers u garandeert, des te lager kan de prijs worden gehouden. Met printing-on-demand zijn nabestellingen nooit een probleem.

Hoe maakt GigaBoek reclame voor zichzelf?
Wij stellen het op prijs als ons logo op het omslag mag worden afgedrukt, maar het is absoluut geen verplichting.