Beta in het dagelijks leven

 30,33

div. auteurs

Hoe krijg je met benzine een auto aan het rijden? Waardoor kunnen wij kanker krijgen? Wat is stamceltherapie en wat kun je ermee? Wat zijn pixels in een beeldscherm? Zomaar wat vragen waarop slechts weinigen het antwoord weten. Dit boek verklaart een bonte verzameling natuurwetenschappelijke en technische verschijnselen uit het dagelijks leven. Het biedt een inkijkje in de gevarieerde toepassingen van concepten, zoals regelsystemen, cel en genen, kracht, licht, elektriciteit en magnetisme, moleculen en atomen uit de biologie, natuurkunde en scheikunde van alledag. De fenomenen zijn uitgelicht vanuit herkenbare situaties op het terrein van de leefomgeving, gezondheid, ontspanning, communicatie, transport, techniek en natuur. Tezamen vormen de onderwerpen een brede kennisbasis die niet alleen van pas komt in de dagelijkse praktijk maar ook de mogelijkheid geeft om bij de tijd te blijven. βèta in het dagelijks leven is voor iedereen die meer wil weten over de wereld om zich heen. Het auteursteam bestaat uit zes bevlogen mensen uit voortgezet en hoger onderwijs. Zij hebben jarenlange ervaring met leerlingen, collega-docenten en mensen uit hun directe omgeving die vragen stellen, zoals: Kun je nu eens uitleggen hoe het kan dat …? Zij zijn de uitgelezen verhalenvertellers om je te laten delen in hun kennis en expertise. Het resultaat is een prachtig boek, breed en met diepgang. Auteurs: drs. Jan Willem Lackamp – natuurkunde; ir. Gerard Boeijen – werktuigbouwkunde; drs. Rob van Woerkom – biologie; dr. mr. Ben Polman – biologie, rechten; Hienke Sminia MSc – biologie; drs. Henk Horstink – scheikunde, milieukunde.

881 op voorraad

Artikelnummer: 748 Categorie: