De heksenhamer

 22,95

(heruitgave van het origineel uit 1935)

G.C. Hoogewerff – Omstreeks 1590 woedde in Amersfoort de heksenwaan als een epidemische ziekte. Eén verdachtmakend woord was voldoende om als met de pest besmet naar de brandstapel verwezen te worden. Beschuldigden ondergingen de zwaarste folteringen om hen tot bekentenis te brengen. In pijn en angst, vaak ook uit wraak, noemden dan de gefolterden dikwijls weer de namen van anderen, zodat het heksenvuur een tijdlang schier onafgebroken rookte.

Van het gezin van Folkert Dirksz is de moeder als heks verbrand en nu worden ook de vader en de dochter (een geestesziek kind) van toverij verdacht. Hun leven is ellendig: ze worden geminacht en gemeden en wie zich desondanks met hen inlaat is onmiddellijk met hetzelfde virus besmet. Eerst wordt de vader, daarna de dochter, voor het gerecht gedaagd. En ofschoon geheel onschuldig, ze bekennen uit angst, vooral Hend, de dochter, geeft verzwarende getuigenissen (ze weet echter zelf niet wat ze zegt). Het doodvonnis is dan ook het einde.

G.C. Hoogewerff heeft nauwkeurig de geschiedenis der heksenprocessen bestudeerd en vertelt als vrucht van die studie wat zich tegen het einde der 16e eeuw heeft afgespeeld in Amersfoort. Het heksengeloof was met name in Utrecht nog algemeen. De hekserijprocessen werden vol overtuiging gevoerd. Omstreeks 1590 woedde in Amersfoort de heksenwaan als een epidemische ziekte. Eén verdacht woord was voldoende om op de brandstapel te belanden. De zwaarste folteringen werden op de beschuldigden toegepast, om hen tot bekentenis te brengen. In pijn en angst, vaak ook uit wraak, noemden dan de gefolterden dikwijls weer de namen van anderen, zodat het heksenvuur een tijdlang schier onafgebroken rookte.

Met grote levendigheid tekent Hoogewerff deze historie, met mededeling ook van allerlei bijzonderheden, die belangwekkend zijn zowel in het verband van het verhaal zelf als ter karakterisering van de hekserijvervolging.

Hoogewerff werd geboren in 1857. Hij werd leraar Nederlands en schreef in zijn vrije tijd tal van historische romans en jeugdboeken.

Boeken die beklijven