Een beetje van dit, een beetje van dat (dl.2)

 15,00

PAKHAN

De Indische Kwestie…
Dit boek is niet alleen een verzameling verhalen en wetenswaardigheden over Indische Nederlanders en alles wat zij tijdens en na de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd hebben moeten doorstaan. Het is ook een aanklacht tegen de opeenvolgende Nederlandse regeringen, die telkenmale het aangedane leed
hebben genegeerd.
Thans is het de beurt aan de volgende generaties uit de Indische en Molukse gemeenschap om die strijdbijl ter hand te nemen en de Nederlandse regering ter
verantwoording te roepen. Immers, schuld verjaart niet…
John (Paatje) Bruininga, Indië/Nieuw-Guinea Marinier-veteraan, drager van de Orde van Oranje Nassau, roept de huidige generatie van ‘onze’ gemeenschappen op:
‘Laat de fakkel in uw handen blijvend branden. Wij zullen onze missie nooit opgeven.’

Nu tijdelijk samen verkrijgbaar: deel 1 en deel 2 van Een beetje van dit, een beetje van dat voor een actieprijs. Klik hier.

Categorie: