Ge-dicht-er-bij

 11,31

Dick Beekman – Dichten is spelen met taal en dus ook met woorden. Dit gegeven heb ik toegepast bij het bedenken van de titel voor dit boekje. Mijn gedichten kenmerken zich door hun toegankelijkheid voor een groot publiek. Ik krijg dan ook regelmatig te horen dat men de inhoud ervan als zeer herkenbaar ervaart. Net als in mijn vorige gedichtenbundels heb ik ook nu weer een grote variëteit aan onderwerpen in mijn gedichten verwerkt. In de vorige bundel “In mijn hoofd”  heb ik de gedichten niet gerangschikt naar onderwerp, maar om het verrassingseffect er in te houden, ze door elkaar heen laten afdrukken. Door de positieve reacties die ik hierop mocht ontvangen, heb ik besloten om dit nu ook weer  zo te doen. Ik hoop dat ook dit nieuwe boekje weer in goede aarde valt en wens iedereen veel plezier bij het lezen er van. Tevens hoop ik dat de gedichten, de ene wellicht meer dan de andere, regelmatig stof tot nadenken zullen geven. Want zoals ik in het eerste gedichtje (genaamd “Gedichtjes”) in deze bundel al schrijf: een gedicht is pas goed als het iets met je doet!

Categorie: