Geloof of ongeloof: onterechte geloofsafval van kathoeken en and

 21,50

Jozef Linders
97890 8548 2352
paperback 227p
GigaBoek

De vorige eeuw is in veel opzichten zeer revolutionair geweest, en dat niet altijd tot zegen van de mensheid. Zo heeft de eerste helft de opkomst gekend van de eugenetiek (rasverbetering), het langs wetenschappelijke weg verbeteren van het menselijk ras, en de tweede helft de (hernieuwde) opkomst van het marxisme, een wetenschappelijk gefundeerde klassenleer waarmee weliswaar niet alles, maar toch wel heel veel kon worden verklaard. Beide doctrines zijn volop aan bonafide universiteiten onderwezen, beide zijn gebleken dwaaltheorieën te zijn en beide hebben gruwelijke gevolgen gehad. De eugenetiek is uitgemond in de rassenwetten van Hitler met onder andere de holocaust van de joden. Het marxisme heeft geresulteerd in de miljoenen slachtoffers van Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot en tal van anderen.
In de huidige tijd is de evolutieleer van Darwin populair. Zij wordt even enthousiast, bijna halleluja-achtig soms, aangehangen als de destijdse rassenwaan en klassenwaan en er kan opnieuw niet alles maar toch wel heel veel mee worden verklaard. Enige voorzichtigheid met een al te geestdriftig geloof in wat de wetenschappen vermogen, lijkt nu toch op zijn minst wel verstandig.
Vanuit de wetenschappen – en daarvan vooral de evolutie-theorie – zijn en worden tegenwoordig harde aanvallen gelanceerd op het geloof. Samen met een aantal andere oorzaken heeft dat geleid tot een massale kerkverlating, waar vooral de RK-kerk zwaar door wordt getroffen. In dit boek worden een aantal van die oorzaken onder de loep genomen en wordt de vraag gesteld of en in hoeverre het terecht is dat men vanwege die oorzaken zijn Kerk de rug toekeert en/of van zijn geloof valt.

1000 op voorraad

Artikelnummer: 568 Categorie: