Het fort Sint Anna in de polder van Namen

 24,62

Han Leune – Fort Sint Anna, ook wel de Zeeuwse Bril of de Geuzenbril genoemd, is een voormalig fort in de polder van Namen, het huidige Verdronken Land van Saeftinghe, ter verdediging van Hulst. De vesting werd door de Spaansgezinden gebouwd in 1630-1631. In juli 1632 werd fort Sint Anna door de Staatsgezinden veroverd. In 1715 overstroomde de polder van Namen en in 1718 werd het fort verlaten. In het boek wordt de geschiedenis van het fort vanuit verschillende gezichtspunten gereconstrueerd: vestingbouwkundig, krijgskundig, politiek-bestuurlijk, demografisch, economisch, sociologisch, genealogisch en waterstaatkundig. Aan de dramatische geschiedenis van de polder van Namen wordt uitvoerig aandacht besteed. Het boek ligt in het verlengde van eerdere studies van professor Leune over Staatse Scheldeforten, zoals de forten Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans en Sint Martijn op Hoogerwerf.

Categorie: