Het landgoed Steenhuizen in Steenbergen

 24,95

J.M.G. Leune – In het Oudland van Steenbergen hebben niet minder dan vijf landgoederen gelegen. Daarvan resteert anno 2024 nog slechts het landgoed Dassenberg. De overige vier, Padmos, De Lantaarn, Steenhuizen, en Ekelenberg, zijn als landgoed verdwenen. Ze leven nog voort als natuurmonumenten en als namen van sommige delen van het Oudland, herinnerend aan een glorieus verleden. Van de vijf is Steenhuizen het minst bekend. In het boek dat Han Leune schreef over de landgoederen Ekelenberg en Padmos is aan Steenhuizen enige aandacht besteed, maar slechts fragmentarisch. Tal van vragen bleven onbeantwoord. Wanneer is Steenhuizen ontstaan? Waar lag dit landgoed? Welke veranderingen traden in de loop der tijd op in de omvang en de samenstellende delen? Wie waren de eigenaren? Welke functies vervulde het landgoed? Wie woonden er? Wat is er bekend over het dienstpersoneel zoals pachters, knechten en dienstmeiden? Welke gebouwen lagen op het landgoed? Wanneer kwam een einde aan Steenhuizen als een landgoed? Op basis van uitgebreid onderzoek in de archieven is geprobeerd om deze vragen te beantwoorden. Het boek bestrijkt een periode van ruim vier eeuwen. Hiermee heeft de auteur een nieuwe bijdrage geleverd aan de reconstructie van het eeuwenoude verleden van Steenbergen.

Over de auteur
Prof. dr. J.M.G. (Han) Leune groeide op in Steenbergen (West-Brabant) en is als emeritus hoogleraar sociologie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zijn publicaties over de geschiedenis van Steenbergen behoren boeken over de landgoederen Ekelenberg en Padmos, het onderwijs in de 17de en 18de eeuw, het fort Henricus, de stadselite in de periode 1590-1795 en de boerderij ‘Uitwijk’ in De Heen. Han Leune is ereburger van Steenbergen. Meer bijzonderheden over hem staan op zijn website: www.hanleune.nl.

Categorie├źn: , ,