Ieder zijn Circus

 17,50

Frans van der Linden
Wetenschapper (in Nijmegen), raadslid (in Arnhem) geweest maar eerst en vooral dichter gebleven: Frans van der Linden (Delft, 1937). Zet zijn eerste schreden op het literaire schrijverspad in zijn late tienerjaren. In zijn studietijd publiceert hij enkele korte verhalen en gedichten en levert hij teksten voor enkele studentencabarets. In de decennia daarna wijdt hij zich geheel aan de poëzie.

Voor deze bundel, Ieder zijn Circus, selecteerde hij vijftig gedichten uit zijn ruim vijftigjarige dichtwerk. Een grote verscheidenheid van ideeën, indrukken en stemmingen is voor hem aanleiding om gedichten te maken. Centraal in zijn oeuvre staan reisimpressies, maar ook droombeelden en vooral muzikale ervaringen (van klassiek en modern tot jazz) spelen een belangrijke rol. Daarnaast vormt een feitelijke gebeurtenis of situatie de opmaat voor veel van zijn gedichten, evenals een scala van emoties – van angst en verdriet via vreugde en verwondering tot woede en wanhoop.

De hier gebundelde gedichten zijn verdeeld over vier cycli. De eerste cyclus (Komen & Gaan) bestaat uit reisgedichten waarin reisplezier en reispijn vaak samen gaan. In de tweede cyclus (Bederfelijke Waar) komen allerlei existentiële thema’s aan de orde die betrekking hebben op de pains and pleasures van het alledaags bestaan, zoals liefde en dood, dreiging en geweld, verlangen, vervreemding en zingeving. De derde serie gedichten (Kleine Canarische Cyclus) is tot stand gekomen in de periode dat de dichter overwinterde op het prachtige eiland Gran Canaria. De laatste cyclus (Verzen voor Verre Vrienden) bevat een reeks gedichten die hij schreef op een van zijn vele reizen en die hij opdroeg aan bevriende personen in het verre vaderland; soms gaat het om een directe hommage aan één bepaalde vriend, vaak echter bevat dit deel van zijn poëzie een thema dat hem om een of andere reden deed denken aan een zijner verre vrienden.

Dit is een bundel waar je rustig voor moet gaan zitten; laat dit ‘poëtisch circus’ met zijn zeer gevariëerde programma onthaast aan je voorbij trekken. Neem de tijd voor deze veelheid en diversiteit van narratieve gedichten, die nu eens narrig van toon zijn en dan weer de toon dragen van de nar die spot en scheldt, die kwade zaken aan de kaak stelt. Lees en herlees ze, hier is een geëngageerd en opiniërend dichter aan het woord die veel te vertellen heeft.

999 op voorraad

Artikelnummer: 652 Categorie: