Lenormand Compleet

 48,90

Het nieuwe Lenormand-boek van Renée Merkestijn (Lenormand Verdieping)  is tijdelijk gebundeld verkrijgbaar met Editie 2023 van haar eerste naslagwerk, Lenormandkaarten.

‘Lenormandkaarten’, waarvan al meer dan 1500 exemplaren zijn verkocht, bevat de basisuitleg, hoe je kaarten moet schudden en uitleggen, hoe je een eerste beeld vormt van de kaartcombinaties en hoe je met medaillons kan werken. Daarnaast worden vele legpatronen behandeld, zoals bijvoorbeeld het Keltische Kruis. Verleden-Heden-Toekomst, Keuzeleggingen, Grote Legging.

In ‘Lenormand Verdieping’ worden kaartleggingen veel meer gespecificeerd in situatieschets of tijdsverloop, het legt precies uit hoe je doorgetelde kaarten duidt en hoe je de weging van kaarten uitvoert in combinaties. Dat bleek voor veel mensen moeilijk te zijn. Je leert niet alleen een probleem maar ook het advies benoemen en leert hoe je jouw algemene duidingen heel concreet maakt. Er  wordt ingegaan op het duiden van kaarten waarbij geen richtinggevende vraag is gesteld, zoals bij periodekaarten (dagkaarten, weekkaarten) en bij algemene vragen het geval is. De Grote Legging werd in deel 1 geheel besproken aan de hand van de tijdspadmethode. In dit vervolg wordt ook de dichtbij-veraf methode besproken en worden de methoden met elkaar vergeleken.

Waar ‘Lenormandkaarten’ vooral een brede oriëntatie is, gaat ‘Lenormand Verdieping’ veel dieper in op de belangrijkste punten. Stap voor stap krijg je uitleg aan de hand van veel voorbeelden. Ook komen de problemen aan bod die mensen zoal tegenkomen.