Mahamudra – de grote weg naar verlichting

 16,97

Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa – Liefde voor alle levende wezens, mededogen en wijsheid vervullen de heldere, de verlichte geest, de vredige geest van een mens die niet meer in misleiding en illusies leeft. Dat is het doel waar de religieuze weg van training van de geest en meditatie toe leidt. Dat is mahamudra. Met omvangrijke filosofische en psychologische studies van het boeddhisme en zijn eigen diepe religieuze ervaring als uitgangspunt, geeft eerwaarde Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa in dit boek de stadia en beoefeningen aan van een pad dat naar het doel, naar mahamudra leidt. Er worden voorbereidende oefeningen ter bescherming van de beoefenaar uitgelegd: voor een nieuwe geestelijke houding en als reiniging van dwalingen en verwarring. Fundamentele inzichten over de door boeddha onderwezen vier edele waarheden: samsara, karma, de oorspronkelijke heilige natuur van de mens en diens ontwikkeling tot volkomenheid, groot mededogen, worden uiteengezet. Ook zijn er veel geestelijke beoefeningen en meditaties die dicht bij het leven staan in het boek te vinden. Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa toont in het kort en met grote helderheid de religieuze boeddhistische weg, zowel voor nieuwelingen op deze weg als voor gevorderden. Hij wijst ons de weg met als doel het ontwikkelen van mededogen en wijsheid ten behoeve van het welzijn van alle levende wezens en het bereiken van verlichting.