Maskers af!

 17,50

Jos Libert
97890 8548 0150
paperback
Voor alle HR-managers maar ook voor alle andere mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en bij de overheid schreef Jos Libert een bij tijd en wijle hilarisch boekwerk, waarin hij genadeloos managers, vakbonden en politiek typeert.

Maskers af! is het resultaat van een no-nonsens HR-carrière van ruim dertig jaar bij diverse grote internationaal opererende organisaties. Jos Libert koppelt een groot analytisch vermogen aan ontnuchterend taalgebruik: hij verkoopt geen gebakken lucht en laat de lezer niet verdwalen in dat zo typische HR-jargon.

Het boek ontmaskert op vele gebieden het management, de vakorganisaties en de politiek. Daar waar deze toch in de eerste plaats voorbeelden van rationeel beleid zouden moeten zijn, blijken ze al te vaak gedreven door gevoel en emotie, waardoor niet altijd de belangen van hun aandeelhouders, werknemers en klanten worden gediend.
Op deze wijze worden ondernemingen in hun bestaan en daarmee de werkgelegenheid bedreigd, alhoewel er naar de mening van de auteur soms ‘te veel volk’ aan het werk is.

De lezer ontdekt wie van goud, zilver of lood is en stimuleert diegenen die van goud zijn om steeds alert te blijven en voor hun eigen toekomst te zorgen.

Het boek beschrijft dat perfectie geen vies woord is en hoe men als werknemer kan genieten als de onderneming waarvoor hij werkt functioneert als een goed geleid orkest, gedirigeerd door een inspirerende ‘chef’.

Het boek bevat een pleidooi om iedereen nu eens te laten werken zoals hij of zij wil en stimuleert zeker de actuele discussies om onze vijftigers in het arbeidscircuit te houden.

Dit boek is niet uitsluitend bedoeld voor vakmensen, integendeel. Alhoewel het zich in de eerste plaats richt tot personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid, en zeker tot alle geïnteresseerden in Human Resources, zijn de tips mooi meegenomen voor iedereen die personeel onder zijn hoede heeft. Voor personeelsfunctionarissen in spe is het een goede opwarmer voor wat hun in dit vak te wachten staat.

996 op voorraad

Artikelnummer: 600 Categorie: