Quakers. Wat bezielt ze?

 17,50

Interviews met Nederlandse Quakers
Quakers vormen een groep ondogmatische gelovigen, een groep die zijn wortels vindt in de christelijke traditie. Vrienden komen, in voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten, in stilte bijeen, om samen in alle eenvoud naar Gods nabijheid te zoeken. Er is geen voorganger, ook geen liturgie of ceremonieel.
Quakers vinden dat geloven tot uitdrukking moet komen in het dagelijks leven, in soberheid van levensstijl en in dienstbaarheid aan medemensen. Quakers hebben in die dienstbaarheid een lange geschiedenis. Zij hebben zich in vele landen onder andere ingezet voor de opheffing van de slavernij, voor internationaal hulp- en vredeswerk, voor betere omstandigheden in gevangenissen en psychiatrische instellingen, voor mensenrechten en beter onderwijs.
In Nederland zijn er Quakers sinds 1656. Hoe gaan hedendaagse Quakers, en vooral die in Nederland, om met de vragen die deze tijd aan ons stelt? Hoe richten zij hun leven in? We beschikken over een aantal korte levensbeschrijvingen, soms in de vorm van een interview, soms geschreven door een Vriend of Vriendin zelf. Deze zijn ook historisch van belang, in zover hieruit ook een beeld ontstaat van de Nederlandse Quakergeschiedenis sinds 1931, het jaar van de heroprichting van Nederlandse Jaarvergadering
De Literatuurcommissie heeft een aantal van die geschiedenissen gebundeld. In deze verhalen komen heel veel facetten van Quakerlevens aan bod. Het mag duidelijk zijn dat het hier om een tijdsbeeld gaat. Meningen en overtuigingen veranderen in de loop van de jaren, maar in dit boekje krijgen we zicht op de gedachtegangen in de eerste tien jaren van deze eeuw.

1000 op voorraad

Artikelnummer: 675 Categorie: