Tussen Geschiedenis en Kitsch

 17,50

lezingen gehouden op het symposium in Leeuwarden (15-05-2009) over reconstructie in binnensteden.
Bedoeling was enige koers te brengen in de discussie over het thema van de reconstructie, het terugbrengen in het stadsbeeld van bouwkundige en infrastructurele elementen die daaruit door verschillende oorzaken waren verdwenen. Deze discussie duikt in de meeste gemeenten periodiek op en vaak zitten de betrokken bestuurders en ambtenaren daarbij met de handen in het haar. De lezingen, die werden gehouden in de Grote Kerk en in het Historisch Centrum Leeuwarden, waren opgezet vanuit verschillende invalshoeken en opvattingen.
Prof. dr. Wim Denslagen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) opende met een uiteenzetting van de motieven die bij afbraak en stadsvernieuwing een belangrijke rol hebben gespeeld, dan wel hadden moeten spelen; dit alles vanuit vooral kunsthistorisch perspectief. Jaap Hulscher (Stadsherstel Amsterdam) gaf een overzicht van soorten van reconstructies die er in het recente verleden feitelijk zijn uitgevoerd (in Nederland, maar ook elders) en welke uitgangspunten daarbij hebben gegolden. Prof. dr. Gerard Rooijakkers (Meertensinstituut) benaderde de materie vanuit antropologische hoek en doorkruiste daarbij ruimhartig vele van de in de monumentenwereld traditioneel gehanteerde criteria.

’s Middags werden in parallelsessies enkele praktijkgevallen onder de loep genomen. Drs. ing. Dirk Baalman (Het Oversticht te Zwolle) behandelde de reconstructie van de noordelijke stadsmuur in Zwolle in relatie tot het omliggende gebied. Dr. Wim Hupperetz (Allard Piersonmuseum te Amsterdam) besprak het weer uitgraven van de haven van Breda en het veronachtzamen daarbij van de relevante historische verbanden. Drs. Willem Heijbroek (Heemschut) besprak de herinrichting van het Scheldekwartier in Vlissingen.

990 op voorraad

Artikelnummer: 623 Categorie: