Waar het harinkje blinkt

 16,00

samenstelling: Hennie Koopman

Geertje Mager – Elsje Bording – Ali Bording

1871-1961         1875-1947      1932-2010

Een bundeling van gedichten
van drie Durgerdamse vrouwen,
die elk op hun wijze verhalen
over het leven aan het begin en
het eind van de twintigste eeuw.
Op rijm gezette verhalen over
het dagelijks leven, maar ook
over de visserij op de Zuiderzee,
waarmee een groot deel van de
Durgerdamse bevolking zich
onledig hield. Het gedicht
‘Veertien dagen op een ijsschots’,
maakt ook in onze tijd nog steeds
grote indruk. Uit de verhalen
spreekt een grote betrokkenheid
op de dorpsgemeenschap en liefde
voor de schoonheid van het dorp
en zijn omgeving.

Categorie: