Werken in de muziek

 18,00

Yolanda Hulscher – Dit boek gaat in op de beroepsuitoefening van muziekwerkers in de zorg. Auteur Yolanda Hulscher is reeds vele jaren werkzaam in de zorg voor mensen met een beperking, eerst als cliëntbegeleider, later als muziekagoog. Het boek beoogt een naslagwerk te zijn voor muzische zorgwerkers, die zoals bekend vanwege het solistische karakter van het beroep soms moeite hebben om een duidelijke en gerespecteerde plaats te krijgen binnen een instelling. Mede door een gebrek aan kennis en profilering kan deze onduidelijkheid muziekwerkers belemmeren in het optimaal en volwaardig  functioneren. De auteur geeft handvatten die het profileren van het beroep vergemakkelijken. Zij legt begrippen uit en noemt randvoorwaarden die nodig zijn voor een optimale beroepsuitoefening. De oplossingen die ze aanreikt zijn goed bruikbaar, zeker voor muziekwerkers die verbonden zijn aan een instelling.

Ook voor muziekwerkers in opleiding is het boek zeer geschikt.

Categorieën: , ,