De Hovenier

 13,75

Rabindranath Tagore – vert. Frederik van Eeden

Rabindranath Tagore (1861 – 1941), telg uit een rijke brahmaanse familie in Calcutta, was dichter, wijsgeer en mysticus. In zijn werk spreidde hij een brede kennis van zowel de Westerse als de Indiase cultuur ten toon. Hij predikte ascese noch yoga, maar een vreugde- en liefdevol opgaan in God in het dagelijks leven. Hij was innovatief op het gebied van onderwijs, muziek, religie en sociale hervormingen. Door te schrijven over sociale en politieke onderwerpen streefde Tagore in zijn wereldbeschouwingen bewust naar een harmonische verbinding tussen de Westerse en Oosterse filosofieën, religies en culturen. De poëzie van Tagore oogstte grote bewondering, vooral zijn lyrische poëzie, waarvan The Gardener (in de vertaling van zijn Nederlandse bewonderaar Frederik van Eeden De Hovenier) de bekendste is.

Zomaar een voorbeeldtekst:

Ik zal het grazige pad fris houden waar u des morgens wandelt, waar uw voeten lovend gegroet zullen worden bij iedere tred, door de bloemen, die verlangen te sterven.

Ik zal u wiegen in een schommel tussen de takken van de pijnboom, waar de vroege avondmaan uw kleed zal trachten te kussen door het lover.

Ik zal de lamp, die brandt naast uw bed, met geurige olie vullen, en uw voetbank versieren met sandel- en saffraan- deeg in wonderbare tekening.

Koningin
En wat verlangt u voor uw loon?

Dienaar
Verlof om uw kleine vuisten te omvatten als tere lotus-knoppen en bloemenketenen om uw polsen te slaan; om de zolen van uw voetjes met het rode sap van meekrap bloembladen te kleuren, en het plekje stof dat daar nog mocht gebleven zijn, weg te mogen kussen.