De nazaten van Geridt van Os

 49,95

Cor van Osch

In oktober 1992 werd mijn eerste genealogisch boek over de familienaam Van Osch uitgegeven. Dit boek ging in hoofdzaak over mijn familie waarbij toevallige vondsten gerelateerd aan die familie ook werden vermeld. Tevens werden citaten over de geschiedenis van de plaatsen Berlicum (mijn geboorteplaats) en Oss, de plaats waar wij allen onze oorsprong hebben, opgenomen, een onderzoek naar de naam Van Os(s)ch) en een onderzoek naar alle eerder gepubliceerde artikelen over de familie, commentaar en een samenvatting waarin onder meer de jonkers Van Oss, familiewapens en wapenschilden ter sprake komen. Omdat dit boek snel was uitverkocht en ik veel vragen kreeg over het mogelijk uitgeven van ook andere genealogische Van Os(s)ch) boeken, heb ik in 1998 nog eens zes andere boeken over dezelfde familienaam laten uitgeven. In elk boek waren verschillende takken, dus met verschillende oudste stamvader, opgenomen. Immers, de naam Van Os, Van Oss en Van Osch zijn alle ontstaan doordat men vandaar vertrok, welk moment bepalend was voor de latere familienaam. Omdat de naam van de stad steeds werd gewijzigd en het moment van vertrek bepalend was voor de familienaam, ontstonden daardoor veel oudste stamvaders, onafhankelijk van elkaar. De totale inhoud van die zes boeken bedroeg slechts ongeveer 70 procent van mijn bestand aan Van Os(s)ch)- namen. Ongeveer 30 procent is nooit als genealogie uitgegeven, omdat daar niet voldoende belangstelling voor was. Op verzoek en met medewerking van Huijbert en Elly van Os is dit boek tot stand gekomen. De genealogie van deze tak Van Os, maar dan sterk uitgebreid en geactualiseerd, komt gedeeltelijk overeen met de genealogische inhoud van het in 1998 uitgegeven boek 4 `De Nazaten van de Gelderse Families vanaf 1580`, onder `Genealogie A- Franciscus Gerardi`. In dit boek zijn opgenomen alle personen, gerelateerd aan de stamoudste Geridt van Os, met de naam Van Os(s)ch) en alle personen, tot en met de geboorteplaats en datum, van de Van Os(s)ch) moeder. Met andere woorden: indien de naam Van Os(s)ch) in het gezin voor komt, worden ook alle gezinsleden vermeld. Het gevolg hiervan is dat wanneer een dochter als nazaat van deze Geridt gehuwd is met een Van Os uit een andere stamvader, zoals bv bij Maria van Os met Jan Hendrik van Os (het eerder uitgegeven boek nr. 6), de hieruit voorkomende nazaten zowel in dit boek voorkomen als ook in boek nr. 6. Indien er een huwelijk plaatsvindt tussen een Van Os echtpaar, waarvan beide ouders voorkomen in dit boek, zoals b.v. bij Huibert Cornelis van Os en Neeltje Antonia van Os, dan wordt naar beide ouders verwezen en vinden er uiteraard geen dubbele vermeldingen plaats. In het algemeen wordt de familienaam, vermeld in de doop- of geboorteakte, aangegeven. Indien de familienaam in latere aktes, bij welke omstandigheden dan ook, anders wordt vermeld is de naam, uitzonderingen daargelaten, tussen haken geschreven. De doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) zijn meestal beschikbaar vanaf ongeveer 1600. Voor oudere gegevens is men aangewezen op akten uit het oud rechtelijk archief (ORA). De burgelijke stand (BS) gegevens zijn openbaar, bij: geboorten van 1811 t/m 1912, huwelijken en overlijden van 1811 t/m 1902 soms tot 1912 met enkele uitschieters tot 1922. Voor de latere jaren is men als regel aangewezen op de gegevens van de nazaten. De laatste jaren zijn veel van de gegevens gedigitaliseerd en dus online beschikbaar. Men loopt hierbij dan wel meer risico op onjuiste informatie door het niet goed overnemen van de gegevens. Voor de Bommelerwaard zijn de meeste bestanden gescand en daardoor zeker over de juistheid van gegevens. De gegevens voor de door mij eerder uitgegeven boeken zijn uitsluitend in archieven verzameld.

(Deze uitgave is een herdruk van het origineel dat verscheen in 2009. Het boek bevat 237 pagina’s en is uitgevoerd met een harde kaft. Elk exemplaar wordt op afroep vervaardigd en de levertijd is maximaal ca. 2 weken.)

24 op voorraad

Artikelnummer: 598 Categorie: