Genealogische Kroniek Van Osch 1200-2013

 99,00

Cor van Osch uit Heiloo heeft een naam hoog te houden als schrijver van familieboeken. Ruim twintig jaar geleden verscheen zijn eerste genealogie over de familienaam Van Osch. Dat boek ging in hoofdzaak over zijn familie, aangevuld met notities over de geschiedenis van Berlicum (zijn geboorteplaats) en Oss (de plaats waar iedereen met Osch, Oss of Os in de naam zijn oorsprong heeft).

Nadat de hele oplage in een mum van tijd was uitverkocht en de aanvragen om méér bleven binnenstromen, besloot Van Osch nog eens zes boeken over hetzelfde onderwerp te maken.

Desondanks bleef er nog behoorlijk wat informatie liggen, omdat een bepaalde tak te klein was, of omdat de aansluiting van nog levende nazaten ontbrak. Dat was ook het geval met de vele gegevens die Cor in de loop der jaren had vergaard over oude notabele Van Os(s)ch’en, zoals ridders, jonkers, kooplieden, kanunniken en schepenen. Toen de herkomst van enkele van de eerste stamvaders was ontdekt, slaagde hij erin die koppeling wel te maken. Dat leidde in 2012 tot het tot dan toe meest interessante boek in de reeks: Godevart en de oudste notabele Van Os(s)ch’en en hun nazaten vanaf 1210. (Van deze uitgave zijn nog herdrukken verkrijgbaar via deze link.)

Vlak voor de verschijning van Godevart gebeurde er iets opmerkelijks. Cor van Osch: ‘Zes maanden eerder had ik mijn wangslijm opgestuurd voor DNA-onderzoek. In het genetisch materiaal van dit wangslijm is gezocht naar overeenkomsten met andere personen die op zoek waren naar hun afstamming. De vergelijking van het Y-chromosoom in het DNA van een populatie van 73.000 personen leverde na steeds verdere verfijning uiteindelijk een match op met drie personen. Deze personen kwamen respectievelijk uit de omgeving van Antwerpen, Berlijn en het noorden van de VS. Tot mijn grote geluk heb ik de persoon uit de omgeving van Antwerpen weten te traceren. En de grote verrassing is dat zijn voorgeslacht blijkt voor te komen in mijn allereerste boek Rutger van Os en zijn Brabantse nazaten vanaf 1300. Het gaat om Jan Wouters van Vucht. In het boek schreef ik al dat deze naam waarschijnlijk gelezen moet worden als Jan Wouters van Os, afkomstig uit Vucht (Vught), aangezien de afstammelingen van deze Jan Wouter wel onze familienaam dragen. Met deze kennis over de herkomst van Jan Wouters van Vucht kon de langverwachte koppeling gelegd worden naar onze gemeenschappelijke eerste voorvader. Dit is Marcelis Godefridus.’ Met het DNA-onderzoek bewees Van Osch dat zijn familie, de tak voortkomend uit Rutger van Os, van dezelfde voorvader afstamt als de familie voortkomend uit Wouter (Woltherus) van Os, namelijk Godevart. Van Osch: ‘Omdat de koppeling van onze familie met Godevart, die eerder nog niet geheel zeker was, hiermee bewezen kon worden, wilde ik de genealogie vanaf Godevart in de eerste plaats toch graag bijwerken. Daarnaast zag ik aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe wetenswaardigheden over de tak van Rutger. Bij dit laatste werd ik geholpen door nóg een gelukkige treffer: in het onvolprezen digitale archief van Den Bosch, BHIC, ontdekte ik gegevens van de commanderij De Duitse Orde en de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap die de juist bewezen familierelatie ondersteunden. Ik wilde de familie deze gegevens niet onthouden.’

Het nieuwe boek is anders dan de voorgaande. Van Osch: ‘De nadruk ligt op onze naaste verwanten dichtbij in de tijd, een aantal andere takken heb ik (met verwijzing naar eerdere boeken) weggelaten. Ik heb mijn familie gevraagd met foto’s, verhalen en herinneringen te komen en deze heb ik allemaal een plek gegeven. Ook ikzelf heb mijn geheugen hier en daar laten spreken. Dit boek is dus persoonlijker. Vandaar de aanduiding ‘familiekroniek’.’

Een waardevol bezit, dankzij de hardcover uitvoering van het boek, het matglanzende papier en bovenal de honderden illustraties, waarvan een deel in full colour.

(Bestel nu de herdruk van deze uitgave via deze link.)