De sluier van Maya

 21,50

Evert Rulf

De ambtenaar meneer Holz, afkomstig uit een geassimileerde Duits-Joodse familie, komt als het Franssprekende getraumatiseerde jongetje René in 1914 met de Belgische vluchtelingenstroom naar Nederland, samen met zijn zus Solange en zijn moeder, maar zonder zijn vader die in Brussel is achtergebleven. Al snel hertrouwt zijn moeder met een militaire officier uit een Hollandse protestantse patriciërsfamilie waarna over de inmiddels overleden vader nimmer meer wordt gesproken. De relativerende kijk op de wereld van René Holz komt regelmatig in botsing met het lijnrechte denken van zijn stieffamilie. Als volwassene blijft meneer Holz voor zijn functioneren afhankelijk van beschermende zekerheden als vaderlijke chefs en goede sociale voorzieningen. Hij is gefascineerd door de westerse cultuur die zeker ten onder zal gaan als de nog steeds heersende rationele geestesgesteldheid met het zoeken naar eeuwige waarden niet ingevlochten wordt met een meer irrationeel elan, passend bij een cultuur op leeftijd. Het verspreiden van die noodzakelijke geestesgesteldheid over de wereld komt op allegorische wijze tot uiting in de levenswandel van zijn familie. De Duitse bezetting brengt de psychisch labiele meneer Holz in een magische roes waarin hij zich ziet als de redder van de westerse cultuur om als een Messias er het irrationele elan aan toe te voegen. Als in het naoorlogse tijdperk blijkt dat met de opkomende managerscultuur de vroegere beschermende instanties gaan verdwijnen decompenseert hij psychisch volkomen na de bouw van de Berlijnse Muur. Inmiddels sterft zijn familie uit en loopt de verspreiding van het nieuwe culturele elan vast. Na zijn genezing blijft er voor meneer Holz niets anders over dan maar weer gewoon als nederig ambtenaar verder te leven, zeker nu hij tijdens zijn psychische behandeling inzicht heeft gekregen in het verdwijnen van zijn zus Solange.

Evert Rulf (1941) was werkzaam in de medische sector. Naast zijn drukke werkzaamheden was hij actief op literair gebied maar naar buiten toe bleef het beperkt tot enkele columns in personeelsbladen. Dit is zijn romandebuut.

1000 op voorraad

Artikelnummer: 678 Categorie: