Godevart

 89,00

Auteur Cor van Osch bij de verschijning van zijn genealogie ‘Godevart’ in 2012:

Bij het onderzoek naar mijn voorouders met de namen Van Osch, Van Os en Van Oss, heb ik in een kwart eeuw tijd alles verzameld over die familienamen in bijna alle archieven van Nederland en enkele daarbuiten. Veel daarvan waren gegevens over de oudste notabele Van Os(s)ch’en die, omdat zij belangrijke functies bekleedden en daardoor meestal veel bezit hadden vergaard, in het verleden in veel publicaties zijn verschenen en in aktes zijn opgenomen. Enkele gegevens hiervan heb ik vermeld in het eerdere boeken, maar nooit heb ik de genealogische verbanden tussen deze notabelen: ridders, jonkers, kooplieden, schepenen, enz., in zijn geheel kunnen vaststellen en tevens geen nog in leven zijnde nazaten kunnen vinden. Dat is mij nu, na 25 jaar onderzoek wel gelukt, dus zowel de genealogische verbanden alsook in leven zijnde nazaten, en met veel verrassende ontdekkingen. Mede met behulp van mijn DNA-bepaling is nu vastgesteld dat alle voorouders van vermelde personen uit mijn eerste boek uitgave 1992; boek 1 (1998); boek 4a (2009), waarin reeds opgenomen is boek 4-A (1998); en boek 6-A (1998)), zijn terug te vinden vanaf het jaar 1210, waardoor dit historische boek gezien kan worden als voorloper van de hier vermelde boeken!

Het boek ‘Godevart’ wordt nu 1 op 1 geproduceerd. Het oorspronkelijk linnen omslag met goudopdruk is vervangen door een full colour hardcover band. De inhoud is ongewijzigd gebleven.

Categorie: