Help… alle kinderen doen mee!

 17,50

Willy Hoekstra

In onze huidige dynamische tijd waarin kinderen opgroeien blijkt dat het aantal gedragsproblemen in snel tempo toeneemt. In de aanloop naar Passend Onderwijs is het voor kinderen, ouders en docenten een spannend proces hoe en waar kinderen – die extra zorg nodig hebben – een goede plek kunnen vinden op een school. De aandacht richt zich met name op kinderen die gelabeld zijn. Het aantal kinderen dat een rugzakje krijgt toegekend stijgt nog steeds. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en vele jongeren lopen vast. Het lijkt alsof steeds meer kinderen het idee hebben er niet meer bij te horen. Alle kinderen horen een goede sociale ontwikkeling door te maken om te kunnen uitgroeien tot zelfstandige, onafhankelijke leden van de samenleving. Het is belangrijk dat een ieder ertoe doet en zijn bijdrage kan leveren aan “de gemeenschap”. Ze moeten zich losmaken van hun ouders, zelf sociale relaties aangaan en verantwoordelijkheid nemen voor hun leven.

Vanuit hersenonderzoek weten we dat sociaal-emotionele ontwikkeling invloed heeft op ons handelen. We komen erdoor in beweging. In de eerste plaats is daar het detectiesysteem (de herkenningsreflex bij bijvoorbeeld baby’s). Het tweede heeft te maken met “wat doet iets met je” (leren door ervaringen). Het derde gebied leert ons ”wat de bedoelingen van anderen zijn”. In dit boek gaan we in op hoe belangrijk het is om het gevoel te hebben “erbij te horen” en niet buitengesloten gevoeld te worden. Het is belangrijk dat jonge mensen in de liefde, hun werk en in de gemeenschap zich kunnen ontwikkelen als volwaardige stabiele sociaal-emotionele volwassenen.

Artikelnummer: 744 Categorie: