Pieter de la Rocque en de capitulatie van Hulst in 1747

 25,66

Een opmerkelijke gebeurtenis tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) was de verovering van de stad Hulst en het omringende Hulsterambacht door het Franse leger op 11 mei 1747. Hulst gold als een belangrijke, goed te verdedigen vestingstad in Staats-Vlaanderen. De val ervan veroorzaakte een schok in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De commandeur van de vesting, de luitenant-generaal Pieter de la Rocque, werd er verantwoordelijk voor gehouden. Een speciaal in het leven geroepen krijgsraad veroordeelde hem ter dood. Stadhouder Willem IV zette de straf om in levenslang op het slot Loevestein, waarmee een einde kwam aan een glanzende carrière in het Staatse leger.          Wat gebeurde er tijdens de belegering en capitulatie van Hulst in 1747? Wat ging daar in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog aan vooraf? Hoe lagen de krachtsverhoudingen tussen het Staatse en het Franse leger? Welke rol speelde commandeur De la Rocque daarbij? Waar werd hij voor aangeklaagd? Hoe verliep het tegen hem gevoerde proces en welke rol speelde daarin de net aangetreden stadhouder prins Willem IV? Hoe verging het De la Rocque in zijn laatste levensfase op Loevestein? Een geruchtmakende affaire in de 18de eeuwse militaire strafrechtspleging is aan een hernieuwd onderzoek onderworpen, met verrassende bevindingen als resultaat.         Auteur van het boek is Prof. Dr. Han Leune, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde eerder diverse boeken, boekbijdragen en artikelen over de geschiedenis van de Staatse forten aan de Schelde (zie www.hanleune.nl). Pieter de la Rocque was in de periode 1745-1747 als commandeur van Staats-Vlaanderen bij hun defensie betrokken.           De uitgave van het boek is mogelijk gemaakt dank zij bijdragen van de Stichting Menno van Coehoorn en de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein.

Artikelnummer: 799 Categorie: